Home Договір-оферта
Договiр | Печать |

ФОП Малинко А.П. повідомляє про введення в дію 01.01.2019 р. Договори - Оферти. Вказаний договір відповідає усім вимогам, що пред'являються законодавством України до Операторів телекомунікацій і містить усі істотні умови надання послуг (ст.ст. 633, 641

і гл.63 Цивільного кодексу України).

ДОГОВІР – ОФЕРТА

на надання послуг доступу до мережі Інтернет ФОП Малинко (ліцензія АЕ 183514 від 26.07.2012 р.). видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України), діє на підставі  запису в Єдиному державному реєстрі  фізичних осіб-підприємців  03.10.1994, 25.01.2005  № 2 258 017 0000 000231, ,  є платником податку на доходи фІзичних осіб згідно ст.177.1 Податкового Кодексу України, іменоване надалі Оператор публікує на адресу фізичних осіб (за винятком суб'єктів підприємницької діяльності і самозанятых осіб) справжню оферту - пропозиція укласти Договір на надання послуг з доступу в мережа інтернет на нижчеприведених умовах (далі по тексту - Договір) :

1. Предмет Договору

1.1.Абонент доручає, а Оператор бере на себе зобов'язання (виконати комплекс заходів для надання Абонентові послугу отримання доступу до Інтернету) по виконанню робіт по підключенню устаткування Абонента до мережі інтернет ФОП Малинко А.П.

  1. Оператор надає Абонентові платні послуги з доступу до мережі Інтернет (далі - послуга)
   1.3.Абонент замовляє додаткові послуги згідно
   з діючим прейскурантом, а Оператор їх надає.

   2.Вартість розрахунків.

2.1. З метою укладення Договору Абонент звертається в телефонному режимі або подає заяву на надання Послуги або звертається в офіс.

2.2. Моментом підключення Абонента до послуги доступу до Інтернет (початком надання послуги) є момент першої успішної авторизації за допомогою використання даної послуги.

2.3. Надання послуги Оператором починається після виконання робіт по підключенню. Вподовж 1 місяця з моменту підключення Абонент зобов'язаний сплатити Послугу, інакше Оператор блокує доступ Абонента в Мережу.

2.5. Вартість заходів визначених по п. 1.1. цього договору визначаються відповідно до Тарифів опублікованих на сайті new - net.com.ua (вартість підключення).
2.6. Вартість послуг з п.1.2, цього договору
визначається відповідно до Тарифів опублікованих на сайті new - net.com.ua (Тарифи на інтернет).
2.7. Оплата послуг з
а доступ до мережі Интеренет здійснюється виключно на умовах 100% передоплати (авансу з 0 година. 0 хв. 20 числа до 24 година 0 хв. 19 числа.).

2.8. Оплата послуги дорівнює одному календарному місяцю.

2.9. Оператор може вносити зміни швидкості Інтернету, оплати послуг, заздалегідь повідомивши про це Абонентів через об'яву на офісі або сайт.


3.   Права та обов'язки Оператора:


Обов'язки:
3.1.1.Здійснювати цілодобовий прийом/передачу трафіку Абонента, окрім часу усунення раптових відмов, проведення планових профілактичних і регламентних робіт, а також аварій, що спричинили неможливість надання Послуг і випадків вжиття заборонних заходів (у т.з. актів. рішень) державними органами.
3.1.2.Надавати статистичні дані.

3.1.3.Здійснювати інформаційно-технічну підтримку.

3.1.4. Приймати своєчасно оплату.
3.1.5.Повідомляти на вимогу Абонента про аварії і планові заходи, що відбуваються на комунікаційних системах Оператора, у разі, якщо заявлена тривалість цих заходів перевищує 24 години.

3.1.6. Робити ремонтні роботи по усуненню аварій, що спричинили неможливість надання послуг, не біліше чим за сімдесят дві години з моменту реєстрації поданої заявки Абонентом.
Права:
3.2.1. Робити профілактичні заходи і модернізацію власного устаткування, які можуть спричинити призупинення надання послуг строком до 24 годин в місяць з можливістю продовження облікового періоду абонента.
3.2.2. Переглянути вартість Послуг, що надаються, умови Договору, виходячи зі змін: ринкової кон'юнктури, тарифів і зборів, встановлених уповноваженими державними органами, індексу цін на території України, введення обов'язкових платежів, поширюваних на мережу Internet. Оператор при цьому повинен повідомити Абонента не менше чим за сім календарних днів до моменту зміни вартості послуги або змісту Договору, а також окремих його частин. Повідомлення Абонента про усі зміни за Договором і його частинами, а також про інші події робиться на сайті Оператора.
3.2.3. Оператор має право власності на комунікації, що знаходяться за межами приватної власності Абонента і розпоряджається ними на власний розсуд. У разі установки вузла і передачі устаткування Абонентові для надання послуги на території його приватної власності, Оператор залишає за собою право власності на це устаткування, якщо інше не закріплене письмовим договором.


4.  Права та обов'язки Абонента

4.1.   Обов'язки:
4.1.1. Своєчасно вносити платежі за Послуги, надані Оператором.
4.1.2. Нести відповідальність за зміст інформації, переданої їм по мережі Internet, збереження державних, промислових та інших таємниць, незалежно від вибраного ним способу передання інформації
4.1.3.Абонентові заборонено втручатися будь-яким способом у працездатність мережі.

4.1.4.Не поширювати за допомогою Послуг Оператора інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим правилам спілкування і громадським моральним нормам поведінки, а також рекламні матеріали всередині мережі, без попереднього узгодження з Оператором.
4.1.5.Читати і виконувати адміністративні повідомлення Оператора опубліковані на локальному сайті Оператора new-net.com.ua.
4.1.6. У разі розриву договору Абонент передає Операторові устаткування і комунікації що знаходяться у власності Оператора.

4.2. Права:

4.2.1.Абонент здійснює права власника відносно інформації, отриманої з мережі Internet з у урахуванням обмежень, встановлених іншими власниками інформації, що відносно належить їм. Абонент має право володіти, користуватися і розпоряджатися отриманою інформацією на власний розсуд з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством і іншими власниками інформації, що відносно належить їм.
4.2.2. Змінити швидкість і тарифний план власного з'єднання з комунікаційними системами Оператора.

 

5. Інші умови

5.1. Усі з'єднання Абонента ініціюються тільки Абонентом.
5.2. Абонент не має права на зміну сітьовых реквізитів.
5.3.Ніякі інші висловлювання, обіцянки і завірення не можуть бути представлені як зміни Договору, якщо вони не підтверджені документально.
5.4.Абонент дає свою згоду на прокладення і подальше обслуговування комунікацій, вузла на опорних конструкціях будівлі, де знаходиться Абонент.
5.6. Блокування послуги:
5.6.1. Абонент може за своєю ініціативою заблокувати доступ в Інтернет, зберігши свій баланс.
5.6.2.За період блокування доступу в Інтернет за ініціативою Абонента стягується плата за надання послуги блокування доступу (п. 1.4 Тарифів )
5.6.3.На момент замовлення послуги баланс Абонента зобов'язаний бути позитивним.
5.6.4.Замовлення послути здійснюється в межах до 90 календарних днів. Розблоковувати баланс можна достроково.
5.6.5.Повторне блокування за ініціативою Абонента робиться не раніше, ніж через I (один) календарний місяць з дня закінчення попередньої, виключення складає можливість продовження блокування до її закінчення. Загальний термін блокування з продовженням не може перевищувати термін 90 календарних днів.
5.6.6. Абонент не блокуючий доступ або термін блокування, що має, більше 90 календарних днів робить плату за включення (п. 1.4 Тарифів ). Уся сума заборгованості, що залишилася, обнулюється і не вимагає оплати, якщо вона не нарахована за послугу.
5.6.7.Абоненти, що мають кошти на балансі з включеним блокуванням вони зберігають до З-х місяців, з 4го місяця здійснюється списання засобів у розмірі абонентської плати за 1 місяць, до досягнення негативного балансу.
5.6.8. Абоненти, не заказавши блокування рахунку, не можуть зберегти кошти на балансі, навіть якщо послуга не надавалася. Списання коштів робиться у розмірі абонентської плати за I місяць, до досягнення негативного балансу.
5.6.9. Стягування коштів по п. 1.4 "Тарифів" робиться за резервування порту і технічний зміст комунікацій до абонента на період відключення послуги.

5.6.10.У разі несвоєчасної передоплати Абонентом в зазначені терміни, останній оплачує повну суму послуги.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даною угодою, Оператор і Абонент несуть матеріальну відповідальність відповідно до умов цього Договору і чинного законодавства.
6.2. Оператор ніяким способом не контролює і не відповідає за зміст інформації, яка передається Абонентом. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за якість інформації, отриманої з мережі Інтернет, з причини, яка знаходиться поза межею розумного контролю з боку Оператора.
6.3.Оператор не несе відповідальності за які-небудь ушкодження, які були нанесені Абонентові третіми особами, погодними умовами або у зв'язку з надзвичайними ситуаціями внаслідок використання мережі Інтернет, у тому числі втрату даних, неотримання послуги, що спричинило моральну і матеріальну шкоду, упущену вигоду, в результаті: затримок, недоставки, помилкової адресації або переривання послуг, викликаного помилкою, халатністю або недоглядом абоненту та третьої особи.
6.4. При несвоєчасному надходженні оплати і наявності заборгованості Абонента, Оператор тимчасово припиняє надання послуг до надходження оплати на поточний рахунок виконавця.
6.5. Оператор залишає за собою право відключити Абонента в наступних випадках :
6.5.1.Передача інформації, що ображає честь і гідність, загрозу в адресу Оператора і третіх осіб.
6.5.2.Поширення матеріалів, які викликають скарги і нарікання інших Абонентів і третіх осіб. що порушують законодавство України.
6.5.3. Встановлені факти спроб псування апаратних і програмних засобів вузлів Оператора та інших Абонентів.
6.5.4.Інші навмисні або ненавмисні дії, які привозять до збитків Оператора і третіх осіб, в т.ч. не правдива інформація за якість послуг, що надаються, Оператором.
6.6. У разі спричинення шкоди, як програмної так і фізичної Абонент несе цивільно-правову, Адміністративну, Кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України і зобов'язаний відшкодувати з6ытки в повному об'ємі.

6.7. У разі виникнення претензій Абонента, Оператор призначає професійну комісію для винесення висновку по предмету скарги.

6.8. Якщо скарга абонента буде визнана безпідставною, абонент оплачує виїзд на роботу комісії, згідно прейскуранта.( "Тарифів на інтернет") і згідно п. 6.5.4. Абонент може бути відключений оператором від мережі інтернет.

 

7. Умови розірвання Договору

 

7.1.Кожна із Сторін має право достроково розірвати поточний Договір у разі порушення іншою Стороною перейнятих на себе зобов'язань, в порядку, передбаченому цим Договором.
7.2.Дія Договору може бути припинена за ініціативою Абонента викладеною у письмовій формі. У разі розірвання Договору за ініціативою Абонента залишок сплачених ним Послуг не компенсується.
7.3. Розірвання Договору за ініціативою Абонента не звільняє його від зобов'язань по оплаті заборгованості Операторові, якщо така існує на момент розірвання Договору і передачі Операторові устаткування і інших комунікацій що знаходяться у власності Оператора.
7.4. У разі розірвання Договору за ініціативою Оператора залишок невикористаних на момент розірвання зачислених коштів підлягає поверненню Абонентові.
7.5. При виникненні форс-мажорних обставин, в тлумаченні прийнятому практикою Господарського суду, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору. Сторони не мають взаємних претензій, і кожна із Сторін переймає на себе свій ризик наслідків цих обставин.

 

8. Вирішення суперечок

 

8.1.Усі суперечки, пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення згоди суперечки передаються на розгляд суду в установленому порядку за місцем знаходження Оператора.


9. Термін дії Договору і юридичні адреси сторін


9.1. Договір укладається на невизначений термін і набуває чинності з моменту його
підписання Абонентом і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, якщо жодна із Сторін у письмовій формі не висловить бажання припинити його дію.

 


Поштова адреса:

85297 м. Торецьк, смт. Новгородське,

вул. Озерського, 5

 р/р  UA 753351060000026005500306748 відкритий

в ТВБВ 10004/0405

філії — Донецьке обласне управління

АТ «Ощадбанк»

МФО 335106
Код по ОКПО: 2245616433
телефон
для довідок: 0665581166
0933221953


Оператор:                                                                   Абонент: ________________
ФОП Малинко А.П.___________________

Додаток до договору від 01.01.2019г.

Тарифи.

м.Торецьк сектор Забалки


Для багатоквартирних будинків:
До 20 Мбит/сек  - 130 грн.

До 50 Мбит/сек  - 150 грн.

До 100 Мбит/сек  -  170 грн.

м.Торецьк - “Забалка”

Приватний сектор:
До 20 Мбіт/сек  – 150 грн.
До 50 Мбіт/сек  - 170 грн.

смт.Новгородське

 

Для багатоквартирних будинків в сектора Фенольної та Петровської гори:

До 20 Мбит/сек  - 130 грн.

До 50 Мбит/сек  - 150 грн.

До 100 Мбит/сек  -  170 грн.

Приватний сектор:

До 20 Мбіт/сек  – 150 грн.
До 50 Мбіт/сек  - 170 грн.


Для абонентів Щербінівки і Неліпівки

До 20 Мбіт/сек  – 150 грн.
До 50 Мбіт/сек  - 170 грн.

До 100 Мбіт/сек  – 200 грн.


Для абонентів віддалених районів:
До 10 Мбіт/сек – 150 грн.


1.4 Додаткові послуги:
 

Послуга

Вартість, грн.

Підключення до мережі

400-3000

Виклик спеціаліста додому

70

Настройка программного забезпечення

від 100

Переобжим кабелю віта пара с двух сторін конектором RJ-45 на офісі

20

Блокування доступу до інтернету

10